Köpvillkor
Swefon Distribution Sweden AB

Allmänna villkor
Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll, tex felaktiga prisuppgifter från leverantör vilket i sin tur medför felaktiga priser på vår hemsida.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Betalningsvillkor
För privatpersoner sker försäljning i butik med kontant betalning eller kontokort, försäljning via Swefon AB webbutik sker mot Klarna, Swish & Payson kortbetalning. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller trettio (15) dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med tjugofem komma femtio (25,50) % från förfallodagen samt en påminnelseavgift om femtio (60) SEK.
Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Leveranstid
Bekräftade beställningar före klockan 17.00 på lagerförda produkter expedieras som regel samma dag. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom tjugo (20) dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom tjugo (20) dagar.

Leveranssätt
Leverans sker för privatperson normalt genom avhämtning eller genom Postnords kollipacket, fritt vårt lager (Liggtid på utlämningsställe: fjorton dagar). För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med Posten Företagspaket 16:00, fritt vårt lager.

Fraktkostnad
För leverans med Postnord's postpaket eller Postnord's Företagspaket 16:00 debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista.

Outlöst försändelse
För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 250 kr inklusive moms för att täcka Swefon AB transport- och administrationskostnader.

Transportskada
Vid transportskadad produkt skall kunden omgående kontakta Swefon AB på telefon 0911-400 480 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad samt försändelsen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall returneras i sitt ursprungliga ytteremballage.

Transportskada (privatkonsument)
Transportskadad produkt skall inom skälig tid efter det att skadan upptäckts returneras till Swefon AB för åtgärd. Privatkonsumenten ombeds kontakta swefon.com på telefon 0911-400 480 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Transportskadeärenden som inkommer till swefon.com utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för åtgärd.

Återköp (butik)
För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning och  förbrukningsmaterial, ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar swefon.com återköp under trettio (30) dagar från fakturadatum vid överenskommelse med ansvarig säljare. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för produkter specialbeställda för kundens räkning.

Ångerrätt vid distansavtal (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument fjorton (14) dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. Dock gäller ångerrätten endast då produkten returneras i väsentligen oförändrat skick och med produkten medföljande tillbehör och/eller förbrukningsartiklar. Dessa förbrukningsartiklar får ej vara brutna/använda i de fall där detta inte krävs för att undersöka produktens funktion.

För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan genom att skicka ett mail till rma@swefon.com. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Varan bör vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) då det åligger kund att produkten inkommer till swefon.com samt att den inte skadas under returtransporten.

Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när Swefon AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Observera att returfrakten står kunden för vid nyttjande av ångerrätt.

Garanti
Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte eller kreditering. Anspråk kan aldrig göras senare än sju (7) dagar efter leveransdatum, vid retur skall produkten returneras komplett i nyskick, inklusive alla kartonger dylikt.

Vid återsändandet skall kund kontakta Swefon AB på telefon 0911-400 480 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer och returfraktsedel. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till swefon.com utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti ges först när Swefon AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Ansvar för fel
Föreligger det fel som Swefon AB ansvarar för, åtar sig Swefon AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Swefon AB kan komma att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Swefon AB:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Swefon AB ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Swefon AB åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

Ansvar för fel (privatkonsument)
Föreligger det fel som Swefon AB ansvarar för, åtar sig Swefon AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden. Swefon AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932).

Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Övriga villkor
Alla produkter som saluförs av Swefon AB kan användas i Sverige och har manual i antingen tryckt eller digital form.

I fall tvist uppstår mellan Swefon Distribution Sweden AB och privatkonsument följer Swefon Distribution Sweden AB alltid ARN:s rekommendationer.